Xe tải Dongfeng 18 tấn L315 gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc tại Bình Bương, bảo hành chính hãng

Xe tải Dongfeng 18 tấn L315 gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc tại Bình Bương, bảo hành chính hãng

Xe tải Dongfeng 18 tấn L315 gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc tại Bình Bương, bảo hành chính hãng